Produktion

Skärande bearbetning

Fräsning, borrning och brotschning sker i fleroperationsmaskiner. Företagets specialitet är bearbetning av smidda ämnen. Svarvning sker i stål och aluminium från stång, rör och kuts.

____________________________________________________

Kontroll och provning

Avancerade metoder används kontinuerligt för att verifiera att kraven på produkterna uppfylls.

____________________________________________________

Induktionshärdning

Smidesprodukter utför induktionshärdning i egen regi. Induktionshärdning är partiell härdning, vilket innebär att detaljer härdas på utvalda slitytor utan negativ påverkan (såsom formförändring) på detaljen i övrigt.

____________________________________________________

Specialmaskiner

Många produkter tillverkas i produktanpassade maskiner, ofta framställda på vår egen verktygsavdelning.

____________________________________________________

Svetsning

Vissa detaljer svetsas ihop till komponenter i kvalificerad svetsutrustning.

____________________________________________________

Montering

Vissa komplicerade detaljer monteras manuellt till färdig produkt.