Miljö

Smidesprodukter AB är certifierat enligt miljöledningsstandarden
SS-EN ISO 14001:2015.